Steering local housing production: evaluating the performance of governance structures

E. Buitelaar, G.R.W. de Kam

OnderzoeksoutputAcademic

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)185-201
TijdschriftJournal of Housing and the Built Environment
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit