Stem cells in heart failure

Ibrahim J. Domian, Jan W. Buikema, Rudolf A. de Boer, Peter van der Meer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)642-644
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume12
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul-2010

Citeer dit