Stepping into old age: A dynamic perspective on age identity change in the transition from midlife to older adulthood

Bibiana María Armenta Gutiérrez

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

185 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ouder worden, en de verandering van identiteit dat daar mee samenhangt, kan een uitdaging zijn die mogelijk nieuwe kansen biedt. Ten tijde van het wereldwijde fenomeen van vergrijzing, onderzoekt dit proefschrift verschillende processen die het welbevinden van volwassenen die ouder worden beïnvloeden. Vier studies onderzoeken hoe een nieuwe identiteit van een oudere tot stand komt en hoe deze op zijn beurt het welbevinden van ouderen tussen de 50 en 70 vormt. De studies richten zich daarbij op twee componenten van ouderen-identiteit: (1) Hoe oud ouderen zich voelen, en (2) hoe zeer zij zich identificeren en verbinden met hun leeftijdsgroep. Resultaten laten zien dat wanneer ouderen zich jonger voelen dit een positief effect heeft op hun welbevinden bij een negatieve ervaring aangaande hun leeftijd, terwijl het identificeren met de leeftijdsgroep van ouderen het welbevinden reduceert.
De rol die een nieuwe ouderen-identiteit speelt kan enorm verschillen tussen mensen. Om dit beter te begrijpen, voert het huidige proefschrift een belangrijke voorspeller van identiteitsvorming aan: de ervaren permeabiliteit van de groepsgrenzen. Met andere woorden, de mate waarin mensen de mogelijkheid zien om de groep te verlaten en toe te treden tot een andere groep. Een instrument voor het meten van de permeabiliteit van de ouderen-groep, alsmede andere sociale groepen, is ontwikkeld. Dit nieuwe meetinstrument kan gebruikt worden om te voorspellen in welke mate mensen zich identificeren met een specifieke sociale groep én in hoeverre mensen bereid zijn om gedragingen te vertonen om het behoren tot de sociale groep te ontkrachten of juist te bekrachtigen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Scheibe, Susanne, Supervisor
  • van Yperen, Nico, Supervisor
  • Postmes, Tom, Supervisor
  • Stroebe, Katherine, Co-supervisor
Datum van toekenning21-jun-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Gedrukte ISBN's978-94-034-0578-0
Elektronische ISBN's978-94-034-0577-3
StatusPublished - 2018

Citeer dit