Stepwise deletion: a technique for missing-data handling in multivariate analysis

J.B. Hemel*, H. van der Voet, F.R. Hindriks, W. van der slik

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)255-268
  Aantal pagina's14
  TijdschriftAnalytica Chimica Acta
  Volume193
  DOI's
  StatusPublished - 14-feb.-1987

  Citeer dit