STEREOSPECIFIC PHENOL COUPLING REACTION

B FERINGA, H WYNBERG

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3372-3373
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American Chemical Society
Volume98
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 1976

Citeer dit