Sterkere internationale rechtsbescherming godsdienstvrijheid? Recensie van: Robert F. Drinan, S.J., Can God and Caesar Coexist? Balancing Religious Freedom and International Law. New Haven/London: Yale University Press, 2004

  OnderzoeksoutputProfessional

  72 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)286 - 287
  Aantal pagina's2
  TijdschriftInternationale Spectator
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit