Sterkte-Zwakte analyse van e-therapieen

M. Turkensteen

OnderzoeksoutputAcademic

648 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze scriptie is opgezet in de vorm van een literatuurstudie, ter afronding van de opleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. In deze scriptie wordt er een sterkte-zwakte analyse gemaakt van e-therapieën; een innovatief en nieuw aanbod in de geestelijke gezondheidszorg. De wachtlijsten in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg zijn al jaren een moeilijk oplosbaar probleem. Juist in het huidige technologische tijdperk kunnen e-therapieën een mooie aanvulling zijn op het bestaande aanbod in de geestelijke gezondheidszorg. E-therapieën zijn therapeutische behandelingen aangeboden via het internet, met of zonder contact met een behandelaar dat synchroon of asynchroon in de tijd kan lopen. De sterkte-analyse laat zien dat e-therapieën op grote schaal gebruikt kunnen worden en gelijktijdig de kosten van psychische zorg, jaarlijks zo’n acht miljard euro (www.cbs.nl) en bijkomend arbeidsverzuim aanzienlijk omlaag kunnen brengen. Afgaand op resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken blijken e-therapieën een (kosten)effectieve en efficiënte innovatie om het huidige zorgaanbod te kunnen ondersteunen door de kortdurende, geprotocolleerde en ‘evidence based’ vorm van behandelen, gebaseerd op de ‘stepped care’ procedure. De zwakke kanten lijken grotendeels veroorzaakt door de relatieve nieuwheid van e-therapieën. Wet- en regelgevingen, beroepsrichtlijnen, privacybeveiligingen en de financiële infrastructuur zijn nog onvoldoende geregeld. Daarnaast zijn de behandelmogelijkheden en de kosteneffectiviteit van e-therapieën onvoldoende bekend. Mits deze knelpunten de nodige aandacht krijgen kunnen deze tijdig ondervangen worden.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's54
StatusPublished - 2008

Citeer dit