Stille Kracht [Bespreking van het boek De Stille Kracht: commissie toekomst stadsregionale samenwerking]

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

De Stille Kracht: commissie toekomst stadsregionale samenwerking
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)30 - 31
TijdschriftOpenbaar Bestuur
StatusPublished - 2010

Citeer dit