Stimulating undergraduate medical students’ scientific careers: The Groningen concept

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)32-35
Aantal pagina's4
TijdschriftRevista de Medicina
Volume95
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit