Stoornis en straf. Over verbanden tussen wilsvrijheid, schuld en terbeschikkingstelling

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)1027 - 1050
  Aantal pagina's24
  TijdschriftDelikt en Delinkwent
  Volume10
  StatusPublished - 2004

  Citeer dit