Stop het consumentenkooprecht voor digitale inhoud!

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2013/2014
Pagina's (van-tot)2260-2261
Aantal pagina's2
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2013
Nummer van het tijdschrift33
StatusPublished - 27-sep.-2013

Citeer dit