Stop spooning dosing: milliliter instructions reduce inclination to spoon dosing

Koert van Ittersum, Brian Wansink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
231 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's2
TijdschriftBMC Research Notes
Volume9
Nummer van het tijdschrift33
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit