STRAATVERLICHTING IN ASSEN. Levenscyclusanalyse van de Kegel 2000 en de Stela Square 10 LED

René Kerstholt

OnderzoeksoutputProfessional

306 Downloads (Pure)

Samenvatting

Begeleiders: Prof.dr. Henk Moll (RUG/IVEM) Drs. Karin Ree (RUG/Bèta Wetenschapswinkel) Opdrachtgever: Aad Verheul, gemeente Assen, Dienst Stadsbeheer Samenvatting De gemeente Assen vervangt momenteel in het kader van duurzaamheid een deel van de traditionele straatverlichting door armaturen met LED lampen. In dit onderzoek zijn de milieueffecten beoordeeld van de vervanging in de Ereprijsstraat in Assen-Oost, door middel van een levenscyclusanalyse. Het betreft vervanging van de Kegel 2000 met PLL lamp door de Stela Square 10 LED van Indal. Het elektriciteitsverbruik in de gebruiksfase draagt voor 85-90% bij aan de milieueffecten. Aangezien de PLL lamp 37W verbruikt en de LED lampen maximaal 16W, scoort de Stela minimaal 57% beter op de milieueffecten dan de Kegel. Hoewel de grondstoffase niet gunstig is voor de LED armatuur, blijkt dit in de totale levenscyclus van ondergeschikt belang te zijn. Bij de vervanging in de Ereprijsstraat heeft de gemeente Assen bewust besloten om de lichtsterkte te reduceren. Bij gelijkblijvende lichtsterkte zou een reductie in milieueffecten behaald zijn van minimaal 39%. Dit steekt gunstig af bij tot dusverre gepubliceerde percentages. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van LED verlichting zal de te behalen milieuwinst in de toekomst naar verwachting nog groter zijn. Summary In the context of sustainability the municipality of Assen currently replaces a part of the traditional street light bulbs by armatures with LED lamps. This study assesses the environmental impact of the replacement in the Ereprijsstraat in Assen-Oost, by means of a life-cycle analysis. It is the replacement of the Kegel 2000 with PLL lamp by the Stela Square 10 LED produced by Indal. Electricity consumption in the production phase contributes for 85-90% to the environmental impact. Since the PLL lamp consumes 37W and the LED lamps consume a maximum of 16W, the score for the Stela is at least 57% better on the various environmental factors than the Kegel. Although the material phase is not favourable to the LED light armature, this is of minor importance in the total life cycle. In the replacement in the Ereprijsstraat the municipality of Assen has consciously decided to reduce the light intensity. For an equal light intensity the reduction in environmental impact would be at least 39%. This is a better result than the rates published so far. In the light of the developments in the field of LED the future environmental benefits are expected to be higher.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's52
ISBN van elektronische versie9789036744409
ISBN van geprinte versie9789036744416
StatusPublished - 2010

Keywords

  • straatverlichting

Citeer dit