Straffen met meer dan twintig jaar: aantallen en aandachtspunten

Wiene Hattum, van, Winnie Volkers, Birte Schutte

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2020/74
Pagina's (van-tot)317-326
Aantal pagina's10
TijdschriftSancties
Volume2020
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 13-okt.-2020

Citeer dit