Strafrecht en liberalisme: Ontwikkelingen rond strafrecht waarover liberalen zich zorgen zouden moeten maken

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5-11
Aantal pagina's7
TijdschriftNetherlands Journal of Legal Philosophy
Volume41
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2012

Citeer dit