Strafrecht en neurowetenschappen: Hoop, huiver of hype?

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)3 - 8
  TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit