Straightening Out the Grounds for Precaution: A Commentary and Some Suggestions About Terje Aven's "On Different Types of Uncertainties"

C. A. J. Vlek*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1534-1537
Aantal pagina's4
TijdschriftRisk Analysis
Volume31
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt.-2011

Citeer dit