Strain and composition effects in epitaxial ferroelectrics: structural studies on PbxSr1-xTiO3 thin films grown by MBE

Gijsbert Rispens

Onderzoeksoutput

2205 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Noheda, Beatriz, Supervisor
  • Palstra, Thomas, Supervisor
Datum van toekenning22-jan.-2010
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036741965
StatusPublished - 2010

Citeer dit