Strange Bedfellows: An Experiment in Student-directed Interdisciplinary Research

Naomi de Ruiter* (Redacteur), Ryan Wittingslow (Redacteur), Roland Chiu (Redacteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

107 Downloads (Pure)

Samenvatting

‘Interdisciplinarity’ is a bit of a buzzword in the Dutch university sector. It is also one of the most prioritized policy goals at a national and European level. Yet, ‘interdisciplinarity’ remains under-defined, and the challenges and obstacles unique to doing interdisciplinarity remain fuzzy. How, then, are we supposed to adopt an interdisciplinary approach if we don’t even know what the word means?

In this peer-reviewed edited volume of student scholarship, we delve into what it means to do interdisciplinarity in response to this challenge. Drawing upon both the disciplinary expertises of professional researchers and educators, and the experiences and analyses of students actually enrolled in interdisciplinary programmes, this volume is unique in offering both high-level conceptual analyses of the virtues and problems inherent to interdisciplinary research, and on-the-ground case notes of what interdisciplinary teaching and research looks like in practice.
Originele taal-2English
Plaats van productieGroningen
UitgeverijUniversity of Groningen Press
Aantal pagina's200
ISBN van elektronische versie97894034230003, 9789403429984
ISBN van geprinte versie9789403429991
DOI's
StatusPublished - 2024

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Strange Bedfellows: An Experiment in Student-directed Interdisciplinary Research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit