Strange Bedfellows: An Experiment in Student-directed Interdisciplinary Research

Naomi de Ruiter* (Redacteur), Ryan Wittingslow (Redacteur), Roland Chiu (Redacteur)

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

127 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Strange Bedfellows: An Experiment in Student-directed Interdisciplinary Research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Keyphrases