Strange Bedfellows: Interdisciplinarity in Theory & Practice

Naomi de Ruiter* (Redacteur), Ryan Wittingslow (Redacteur), Roland Chiu (Redacteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
UitgeverijUniversity of Groningen Press
StatusAccepted/In press - 2022

Citeer dit