Strategic control: meshing critical success factors with the balanced scorecard

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

71 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)407-427
TijdschriftLong Range Planning
Volume35
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2002

Citeer dit