Strategische narratieven: Groen van Prinsterer als negentiende-eeuwse staatsman-historicus

Jan Schlebusch

  Onderzoeksoutput

  904 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het historische narratief van de staatsman-historicus Groen van Prinsterer had een praktisch-politieke functie in zijn negentiende-eeuwse context. Zijn christelijk-historische vertelling bekrachtigde zijn unieke sociaal-politieke positionering, waarmee hij constructief betrokken was bij de politieke discussies en processen van zijn tijd. Door zijn reactie op de restauratiesuggesties van Koning Willem III in 1856 heeft Groen bijgedragen aan de consolidatie van de toen pas opgerichte Nederlandse constitutionele democratie. Door de toepassing van de fenomologisch-narratieve benadering van David Carr op de studie van Groen als staatsman en historicus, verschijnt voor het eerst een holistisch beeld van Groen als een antirevolutionair publiek figuur, die een nieuw licht werpt op de politieke strategie├źn achter zijn publieke betrokkenheid .Dit maakt een nieuwe waardering van de historische betekenis van Groen voor de democratische rechtsstaat in Nederland mogelijk.
  Vertaalde titel van de bijdrageStrategische narratieven: Groen van Prinsterer als negentiende-eeuwse staatsman-historicus
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Baar, M.P.A., Supervisor, Externe Persoon
  • Jedan, Christoph, Supervisor
  Datum van toekenning25-jun-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0800-2
  Elektronische ISBN's978-94-034-0799-9
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit