Strategies for gastrin releasing peptide recepror targeted imaging in prostate cancer

Giuseppe Carlucci

Onderzoeksoutput

892 Downloads (Pure)

Samenvatting

Prostaatkanker wordt het vaakst vastgesteld bij mannen ouder dan vijftig, waarbij een positieve familieanamnese predisponeert voor het ontstaan van kanker. Als de ziekte in een vroeg stadium wordt gediagnosticeerd, is de vijfjaarsoverleving bijna 100%. Positron emission tomography (PET) en single photon emission computed tomography (SPECT) kunnen middels hoge sensitiviteit, specificiteit en resolutie helpen bij het (re)stageren van prostaatkanker en daarbij op moleculair niveau tumor informatie verkrijgen. De gastrin releasing peptide receptor (GRPR) kan gebruikt worden voor moleculair beeldvorming bij prostaatkanker. GRPR komt in hoge expressie voor in humane kankercellijnen en kan gebruikt worden als doel voor kankerdetectie. Het doel van deze thesis was nieuwe bombesine tracers te ontwikkelen voor de GRPR, die in hoge expressie voorkomt in prostaatkanker. Betrekkelijk eenvoudig te maken, hoogkwalitatieve probes zouden breed ingezet kunnen worden voor prostaatkankerdetectie en follow up, waarbij meer invasieve technieken (zoals de rectale echografie en PSA-bepalingen) dan wel beeldvormende technieken met wisselende sensitiviteit en specificiteit mogelijk minder gebruikt hoeven te worden. Diverse bombesine-peptiden, gelabeld met verschillende SPECT en PET radionucliden, werden in vivo en in vitro getest. Deze nieuwe probes toonden goede binding en werden met succes getest in diermodellen. Voor de in deze thesis geteste probes zullen extra studies verricht moeten worden voor translatie naar de kliniek.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Dierckx, Rudi, Supervisor
  • Elsinga, Philip, Supervisor
  • de Jong, Igle Jan, Supervisor
Datum van toekenning10-mrt-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 2014

Citeer dit