Strategies for integrating water management and spatial planning: Organising for spatial quality in the Dutch "Room for the River" program

T. Busscher*, M. van den Brink, S. Verweij

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
347 Downloads (Pure)
Filter
Actief

Zoekresultaten