Strategies for Optimization of Aminoglycoside and Vancomycin Therapies: A Pharmacokinetic Approach

Erik M. van Maarseveen

Onderzoeksoutput: Thesis defended at external organisation, UG (co)promotor, external graduate (EDEP)

Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Maastricht, Maastricht, Nederland.
Begeleider(s)/adviseur
  • Neef, Cees, Supervisor, Externe Persoon
  • Touw, Daan, Supervisor
  • Van Zanten, Arthur, Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning28-nov.-2014
Plaats van publicatieMaastricht
Uitgever
DOI's
StatusPublished - 28-nov.-2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit