Strategies for Shaping Territorial Competitiveness

Philip McCann*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)210-211
Aantal pagina's2
TijdschriftCompetitiveness review
Volume26
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit