Straw Men and Scientific Nostalgia: A Response to Luther H. Martin and Donald Wiebe

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)55-61
  Aantal pagina's7
  TijdschriftReligio : Revue pro religionistiku
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift1 téma
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit