Streekgebonden producten in het Waddengebied

G. Ypma

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

751 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de vraag welke streekgebonden producten er op de Nederlandse, Duitse en Deense Waddeneilanden op de markt zijn, wie de aanbieders zijn en welke marketingstrategieën voor deze producten gehanteerd worden. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Waddengroep. Er zijn vijf Nederlandse, zeven Ostfriese, vijf Nordfriese en twee Deense eilanden in het onderzoek opgenomen die groot genoeg waren om te onderzoeken. Om een beeld te krijgen van het aanbod van streekgebonden producten en de gevolgde marketingstrategieën is gebruik gemaakt van drie methodisch verschillende stappen in het onderzoek. Ten eerste is een enquête verstuurd naar alle winkeliers op de genoemde Waddeneilanden. In totaal zijn er van de 631 verstuurde enquêtes 122 formulieren ingevuld teruggekomen. Uit deze enquête is een grote diversiteit aan producten naar voren gekomen. Vervolgens zijn veel genoemde leveranciers telefonisch benaderd om een indruk te krijgen van de omvang, de plannen en het succes van deze bedrijven. Tenslotte zijn de twee meest genoemde producenten in Nederland en Duitsland persoonlijk bezocht, waarbij de strategie van deze bedrijven besproken is.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's99
StatusPublished - 2001

Keywords

  • Waddeneilanden
  • detailhandel
  • 83.71 handel

Citeer dit