Stressing new neurons into depression?

P. J. Lucassen*, C. P. Fitzsimons, A. Korosi, M. Joels, C. Belzung, D. N. Abrous

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)396-397
Aantal pagina's2
TijdschriftMolecular Psychiatry
Volume18
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit