Stridor and trismus: safe airway by oral awake emergency intubation

TS Van der Werf*, JJM Ligtenberg, AA Van de Loosdrecht, JE Tulleken, GB Eindhoven, JG Zijlstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)450-451
Aantal pagina's2
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb.-2001

Citeer dit