String theory limits and dualities

Jan Pieter van der Schaar

Onderzoeksoutput

1396 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dacht men aan het einde van de 19de eeuw dat atomen de kleinste bouwstenen waren, in de loop van de 20ste eeuw bleek al snel dat een atoom is opgebouwd uit een atoomkern en daaromheen cirkelende elektronen. De atoomkern is opgebouwd uit protonen en neutronen en de protonen en neutronen zijn opgebouwd uit de zogenaamde quarks, waarvan men nu aanneemt dat ze ondeelbaar zijn. Uit bovenstaande blijkt dat wat men elementaire of kleinste bouwstenen noemt onderhevig kan zijn aan veranderingen in de loop der tijd. De theoretische elementairedeeltjesfysica is die tak van de natuurkunde die zich bezighoudt met het opstellen en bestuderen van wiskundige modellen die de eigenschappen en wisselwerkingen beschrijven van de kleinste bouwstenen der natuur. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Uitgever
Gedrukte ISBN's9036712548
StatusPublished - 2000

Citeer dit