Strive to survive: The skylark's ecology and physiology in an annual-cycle perspective

Arne Hegemann

Onderzoeksoutput

2208 Downloads (Pure)

Samenvatting

Mijn proefschrift integreert aspecten van gedrag en ecologie van veldleeuweriken met onderzoek naar hun immuunsysteem gedurende de volledige jaarcyclus. De aantallen veldleeuweriken in Nederland gaan sterk achteruit; met 95 % sinds 1970. Een innovatieve, integrale en diverse benadering geeft mij de mogelijkheid om een combinatie van fysiologie, gedrag en ecologie te onderzoeken. Zo zijn we in staat te onderzoeken hoe vogels in het algemeen, en veldleeuweriken in het bijzonder, zich tijdens hun jaarcyclus aan veranderingen in de omgeving aanpassen en hoe ze de uitdaging van gezond blijven met de uitdagingen van broeden, ruien, trekken en overwinteren kunnen combineren. Wij laten zien dat een deel van de Nederlandse veldleeuweriken ‘s winters wegtrekt en een ander deel in eigen land overwintert. De overwinteringsstrategie heeft consequenties voor hun toekomstige overleven en hun immuunsysteem. Ik concentreer mij op het immuunsysteem omdat een goed werkend immuunsysteem cruciaal is voor de overleving. Maar een goed werkend immuunsysteem is ook kostbaar, het vraagt energie en specifieke nutriënten. Ik laat zien dat het immuunsysteem variabel functioneert gedurende het jaar, als gevolg van veranderende activiteiten (zoals reproductie) en veranderingen in het milieu (zoals voedselaanbod). Als een vogel echter ziek wordt, volgt altijd een kostbare immuunreactie. Aan de hand van deze resultaten ontwerp ik een nieuw concept met betrekking tot de werking van het immuunsysteem in wilde vogels. Het onderzoek gedurende de hele jaarcyclus maakte het mogelijk om verbanden te ontdekken tussen gebeurtenissen die temporeel en ruimtelijk gescheiden zijn. De resultaten van dit proefschrift kunnen worden gebruikt om de bescherming van de bedreigde veldleeuwerik te verbeteren.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Tieleman, Irene, Supervisor
  • Matson, Kevin, Co-supervisor
Datum van toekenning23-nov.-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036758307
Elektronische ISBN's9789036758314
StatusPublished - 2012

Citeer dit