STROBE and reporting observational studies in dermatology

S. M. Langan*, J. Schmitt, P. J. Coenraads, A. Svensson, E. von Elm, H. C. Williams, EDEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
242 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's3
TijdschriftBRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume164
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2011

Citeer dit