Structual and neurochemical correlates of Tourette’s disorder and attention-deficit hyperactivity disorder

Vertaalde titel van de bijdrage: structurele en neurochemische correlaten van het syndroom van Gilles de la Tourette en attention-deficit/hyperactivity disorder

Natalie Forde

  Onderzoeksoutput

  1408 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het syndroom van Gilles de la Tourette (TS) en attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) zijn veelvoorkomende aandoeningen die in de kindertijd beginnen en vaak samen voorkomen. Het is nog onduidelijk welke hersengebieden betrokken zijn bij TS en ADHD. Het lijkt echter zo te zijn dat neurale netwerken die corticale en subcorticale gebieden met elkaar verbinden, zogenaamde cortico-striatale-thalamo-corticale (CSTC-) netwerken, bij beide stoornissen betrokken zijn. In deze thesis wordt onderzocht welke neurobiologische kenmerken van TS en ADHD overlappen, en welke uniek zijn voor een van de twee aandoeningen. De focus ligt op de anatomie en chemische kenmerken van de CSTC-netwerken. 
  We hebben magnetic resonance imaging beelden onderzocht van kinderen met TS en/of ADHD en van kinderen zonder deze aandoeningen, in de leeftijd van 8-12 jaar oud.
  We vonden dat de structuur van de CSTC-netwerken van kinderen met TS en/of ADHD niet anders is dan die van kinderen zonder deze aandoeningen. Ook de concentratie van glutamaat, de belangrijkste stimulerende neurotransmitter in het brein, verschilde niet. Wel hing de glutamaat concentratie in een gebied dat betrokken is bij cognitieve controle, aandacht en emotie-regulatie samen met obsessief-compulsieve symptomen. De celdichtheid in datzelfde gebied hing bovendien samen met symptomen van autisme.
  Deze bevindingen bieden geen ondersteuning voor betrokkenheid van de CSTC-netwerken in TS en/of ADHD in kinderen. Verschillen die in eerder onderzoek bij volwassenen werden gevonden zouden het resultaat kunnen zijn van compensatiemechanismen. De bevindingen betreffende obsessief-compulsieve symptomen en symptomen van autisme geven aanleiding tot verder onderzoek naar neurobiologische kenmerken van deze aandoeningen bij kinderen.
  Vertaalde titel van de bijdragestructurele en neurochemische correlaten van het syndroom van Gilles de la Tourette en attention-deficit/hyperactivity disorder
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hoekstra, Pieter, Supervisor
  • Buitelaar, J, Supervisor, Externe Persoon
  • Zwiers, M. P., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning4-dec.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-028-0810-0
  Elektronische ISBN's978-94-028-0810-0
  StatusPublished - 2017

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'structurele en neurochemische correlaten van het syndroom van Gilles de la Tourette en attention-deficit/hyperactivity disorder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit