Structural and multiferroic properties in double-layer Aurivillius phase Pb0.4Bi2.1La0.5Nb1.7Mn0.3O9 prepared by molten salt method

Tio Putra Wendari, Syukri Arief, Nandang Mufti, Andon Insani, Jacob Baas, Graeme R. Blake, [No Value] Zulhadjri*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
111 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structural and multiferroic properties in double-layer Aurivillius phase Pb0.4Bi2.1La0.5Nb1.7Mn0.3O9 prepared by molten salt method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Keyphrases