Structurele dynamica van PAH moleculen na interactie met fotonen of ionen

Geert Reitsma

Onderzoeksoutput

2205 Downloads (Pure)

Samenvatting

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAHs) vormen een hele bijzondere familie van moleculen. PAHs bestaan uit ringen van koolstofatomen en hebben waterstofatomen op de randen. Zo ontstaan platte en heel erg stabiele moleculen. Deze moleculen komen overal voor, bijvoorbeeld in uitlaatgassen en op de barbecue.
In het heelal sturen PAHs belangrijke processen zoals stervorming. Doordat PAHs infrarood licht uitzenden zijn ze tegelijkertijd onze "ogen" in het heelal. Infrarood licht is onzichtbaar voor het menselijk oog, maar kan worden waargenomen door speciale telescopen. Dit infrarode licht is afhankelijk van het ruimteweer in de omgeving waar de PAH zich bevindt. De PAH-familie vormt dus een verzameling van miljarden nanoscopische meetinstrumentjes in de ruimte.
Het feit dat PAHs in de ruimte kunnen overleven is een verrassing, gegeven de gure omstandigheden in grote delen van het heelal. De centrale vraag in dit proefschrift luidt dan ook: Hoe overleven PAH-moleculen het gure ruimteweer? Deze vraag wordt in dit proefschrift beantwoord door experimenten waarbij steeds een klein stukje ruimte wordt nagebootst in het lab. Vervolgens wordt er heel nauwkeurig gekeken wat er precies gebeurt met de PAH-moleculen.
De experimenten identificeren hoe PAHs reageren op externe prikkels zoals ionen en uv- en röntgenlicht en bovenal hoe PAHs het gure ruimteweer kunnen overleven. Ze dragen een "regenjas" uit waterstofatomen, die alom in het heelal aanwezig zijn.
Vertaalde titel van de bijdrageStructurele dynamica van PAH moleculen na interactie met fotonen of ionen
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Hoekstra, Ronnie, Supervisor
  • Schlathölter, Thomas, Co-supervisor
Datum van toekenning1-dec-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7333-1
Elektronische ISBN's978-90-367-7332-4
StatusPublished - 2014

Citeer dit