Structuralism and meta-mathematics

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)67-81
Aantal pagina's15
TijdschriftErkenntnis
Volume73
DOI's
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit