Structure and domain formation in ferroelectric thin films

Ard H.G. Vlooswijk

Onderzoeksoutput

2412 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Noheda, Beatriz, Supervisor
  • Palstra, Thomas, Supervisor
Datum van toekenning12-jun.-2009
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036738361
Elektronische ISBN's9789036738460
StatusPublished - 2009

Citeer dit