STRUCTURE AND FRAGMENTATION MECHANISM OF [C3H7S]+ IONS

WJ BROER, WD WERINGA

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)326-329
Aantal pagina's4
TijdschriftOrganic mass spectrometry
Volume12
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1977

Citeer dit