Structure and reconfiguration of epitaxial GeTe/Sb2Te3 superlattices

Vertaalde titel van de bijdrage: Structuur en reconfiguratie van epitaxiale GeTe/Sb2Te3 superroosters

Jama Momand

Onderzoeksoutput

1631 Downloads (Pure)

Samenvatting

De materialen bestaande uit gemengde GeTe/Sb2Te3 legeringen vertonen opmerkelijk omschakelbare opto-elektronische eigenschappen tussen hun amorfe en kristallijne fasen. Om die reden zijn ze met succes geïmplementeerd in herschrijfbare optische DVD en Blu-Ray schijven en worden ze momenteel intensief onderzocht voor toekomstige geheugen- en fotonische toepassingen. Recentelijk werd aangetoond dat nanostructurering van deze legeringen door GeTe en Sb2Te3 in de vorm van superroosters te laten groeien de prestaties van de resulterende phase-change geheugens aanzienlijk verbetert. Ondanks deze vooruitgang waren de oorsprong van de verbetering en het gedetailleerde schakelmechanisme nog niet begrepen. Vandaar dat de focus van dit proefschrift ligt op de groei en karakterisatie van dergelijke superroosters. Met behulp van voornamelijk transmissie-elektronenmicroscopie is de gedetailleerde kristalstructuur van dergelijke multilagen geanalyseerd en uitgelegd in termen van de elektronische binding van de legeringen. Verschillende schakelmechanismen van superrooster phase-change geheugens in de literatuur werden besproken en het werd aangetoond dat ze inconsistent waren met de feitelijke structuur van de lagen. Bovendien werd aangetoond dat GeTe/Sb2Te3 superroosters een interessant platform kunnen zijn om gemengde GeTe/Sb2Te3 legeringen te bestuderen door in detail de thermische reconfiguratie ervan in kaart te brengen. In de laatste delen van het proefschrift wordt de groei van dunne lagen besproken met speciale aandacht voor de substraat-film interface. Over het algemeen werpen de resultaten licht op de structuur en het schakelmechanisme van GeTe/Sb2Te3 superrooster phase-change geheugens en illustreren paden voor de groei van vergelijkbare materialen voor ferro-elektrische, spintronische en thermo-elektrische toepassingen.
Vertaalde titel van de bijdrageStructuur en reconfiguratie van epitaxiale GeTe/Sb2Te3 superroosters
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Kooi, Bart, Supervisor
  • Palasantzas, Georgios, Supervisor
Datum van toekenning1-dec.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0189-8
Elektronische ISBN's978-94-034-0188-1
StatusPublished - 2017

Citeer dit