Structure-function relationships in the lactose transport protein of Streptococcus thermophilus

B. Poolman, M.G W Gunnewijk, P.W. Postma, L.M. Veenhoff

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1321
Aantal pagina's1
TijdschriftThe FASEB Journal
Volume11
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 1997

Citeer dit