Structure, litho-orogenic units, and postorogenic basin fill by reflection profiling: California continental borderland

David Gillis Moore

  Onderzoeksoutput

  74 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kuenen, Ph.H., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning26-mei-1966
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  StatusPublished - 1966

  Citeer dit