STRUCTURE OF ICOSAHEDRAL AL-(CR1-XFEX), AL-(MN1-XFEX), AL-(FE1-XFEX) ALLOYS

PJ SCHURER, B KOOPMANS, F VANDERWOUDE

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)507-510
  Aantal pagina's4
  TijdschriftPhysical Review. B: Condensed Matter and Materials Physics
  Volume37
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1-jan-1988

  Citeer dit