Structuurvisie en grondexploitatie als ondersteuning van gemeentelijk beleid voor woonservicegebieden. Een verkenning van de mogelijkheden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening

G.R.W. de Kam, T. Schellekens

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieNijmegen
UitgeverijRadboud University Nijmegen
StatusPublished - 2010

Citeer dit