Student Lab: Leeftijdsvriendelijke wijken: Who Cares: ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

Jennifer Brécheteau, Ward Rauws, Bert Horst, Hannah Liem

Onderzoeksoutput

3672 Downloads (Pure)

Zoekresultaten