Studenten in Groningen: Deel 2: De effecten van studentencomplexen op de buurt

Ward Rauws, Sander van Lanen, Daniëlle Hartman

OnderzoeksoutputProfessional

264 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Volume2
StatusPublished - 2021

Citeer dit