Studiën over de Romeinsche elementen in Hooft's niet-dramatische poëzie

Jan Carel de Haan

Onderzoeksoutput

113 Downloads (Pure)

Samenvatting

Men kan een dichter uit tweeërlei oogpunt bestudeeren: óf zijn poëzie is het object van onderzoek; óf zijn dichtende geest. Het resultaat van het eerste onderzoek zal zijn: een aesthetische waardeering van die poëzie; dat van het tweede: een beschrijving van aanleg, karakter en geestelijken inhoud van den dichter. Zie: Inleiding
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Kluyver, Albert, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning30-nov-1923
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1923

Citeer dit