Studies on bile duct Injury and the protective role of oxygenated machine perfusion in liver transplantation

Vertaalde titel van de bijdrage: Studies over galwegschade en de beschermende rol van zuurstofrijk machine perfusie bij levertransplantatie.

Negin Karimian

  Onderzoeksoutput

  1791 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Galwegcomplicaties, in het bijzonder non-anastomotische galwegstricturen (NAS), zijn een veel voorkomend en moeilijk behandelbaar probleem na levertransplantatie. Kenmerkend voor deze complicatie is het ontstaan van vernauwingen van de galwegen in of net buiten de lever, waarbij patiënten zich vaak presenteren met symptomen van galwegobstructie. De doelstelling van dit proefschrift is om de oorzaken van galwegschade en de onderliggende etiologie van NAS beter te begrijpen. Daarnaast hebben we de rol van geoxygeneerde machineperfusie onderzocht in het verbeteren van orgaankwaliteit voor transplantatie en het potentieel voorkomen van complicaties na transplantatie, inclusief NAS. Concluderend, in dit proefschrift werd de onderliggende pathofysiologie van galwegschade tijdens levertransplantatie bestudeerd, de rol van geoxygeneerde machine perfusie in het verbeteren van orgaankwaliteit voor transplantatie en het voorkomen van galwegschade na transplantatie. Hopelijk leiden de veelbelovende resultaten van dit proefschrift tot een toenemend gebruik van de machineperfusie techniek om de orgaanselectie voor transplantatie te verbeteren. 
  Vertaalde titel van de bijdrageStudies over galwegschade en de beschermende rol van zuurstofrijk machine perfusie bij levertransplantatie.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Porte, Robert, Supervisor
  • Lisman, Ton, Supervisor
  Datum van toekenning4-dec.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0092-1
  Elektronische ISBN's978-94-034-0091-4
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit