Subjectificatie in de ontwikkeling van causale connectieven? De diachronie van daarom, dus, want en omdat

Ninne Stukker, Jacqueline Evers-Vermeul

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)111-139
  Aantal pagina's29
  TijdschriftGramma/TTT
  Volume9
  StatusPublished - 2003

  Citeer dit